Polityka prywatności

Co chcesz wiedzieć

Polityka prywatności Kemping 2000

Camping 2000 Januv Dul SRO, (KVK.nr.: 25038222, Januv Dul 15, Januv Dul Czech Republic), zwany dalej Camping 2000, jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. (dalej: „my”) uważa, że ochrona danych osobowych ma ogromne znaczenie. Dlatego przetwarzamy Twoje dane z największą możliwą starannością.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy o tym, jak postępujemy z danymi osobowymi.

Przetwarzane dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ sam przekazałeś nam dane przy zawieraniu z nami umowy, ale także podczas korzystania z naszych usług i tym samym przekazujesz nam dane lub umożliwiasz nam rejestrowanie danych o Twoich zainteresowaniach i preferencjach.

Przekazywane nam informacje

Jeśli zawierasz umowę z Camping 2000, potrzebujemy od Ciebie następujących danych osobowych.

imię i nazwisko oraz adres (nazwa i dane adresowe);
dane kontaktowe (takie jak numer telefonu (komórkowego) i adres e-mail);
seks;
Tablica rejestracyjna;
dane finansowe (informacje o koncie bankowym)

Informacje o korzystaniu z naszych usług

Jeśli korzystasz z usług Camping 2000 lub w inny sposób kontaktujesz się z nami (np. wizyta na stronie internetowej lub rejestracja do newslettera), przetwarzamy następujące dane w kontekście naszych usług – w zależności od tego, w jaki sposób z nich korzystasz – które są uważane za dane osobowe: (może być widziane:

Informacje dotyczące Twojego sprzętu, takie jak adres IP lub inny numer;
zachowania podczas surfowania, określone na podstawie własnych obserwacji lub plików cookies;
Dane publiczne pozyskiwane z Internetu i profili społecznościowych;
Jeśli otrzymujesz od nas wiadomości e-mail, rejestrujemy interakcje (zachowanie otwierania i klikania);
Podstawową zasadą jest to, że Camping 2000 nie będzie przetwarzał więcej danych osobowych, niż jest to konieczne do celów opisanych poniżej.

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące zasady z art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: Niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy


Prawne zobowiązanie
Uzasadnione interesy (marketingowe) Camping 2000
Zgoda użytkownika

Uzasadnione interesy to: marketing, reklama, zapobieganie oszustwom, badanie i analiza własnych usług, sprawy prawne.
W przypadku uzasadnionego interesu rozważamy, czy interes ten jest większy niż Twój interes w zakresie prywatności.
Jeśli chcesz sprzeciwić się sposobowi, w jaki przetwarzamy dane osobowe, możesz skontaktować się z: Tel: 0042-0485179621

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług, o które prosisz.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Camping 2000 w następujących celach:

Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami, w tym utrzymywanie bezpośredniej relacji pomiędzy stroną odpowiedzialną a partnerami (współpracy), w tym w celach handlowych.
W celu wykonania zawartej z Tobą umowy (umów) świadczone są usługi, w tym przetwarzanie do naszych administracji finansowych.
Świadczenie obsługi klienta, w tym usługi związanej z zakupem usług i obsługą zgłoszeń lub (wsparcia) pytań.
W niektórych przypadkach utrzymywanie komunikacji z partnerami współpracującymi należącymi do naszej sieci (w tym twórcami stron internetowych i agencjami reklamowymi) w celu proaktywnego kontaktu z klientami w kontekście pytań serwisowych i poprawy wydajności usługi.
Prowadzenie badań rynkowych w celu poprawy naszej działalności i usług.
Umiejętność komunikowania się różnymi kanałami (telefon, e-mail, media społecznościowe, strona internetowa, poczta) zarówno z punktu widzenia usług, jak i marketingu.
Zbliżyć się do Ciebie ze zmianami w usłudze lub innymi (komercyjnymi) informacjami.
Poprawienie treści naszej komunikacji poprzez dopasowanie jej do Twoich osobistych preferencji.
(Dalszy) rozwój i doskonalenie nowych i istniejących usług.
Wypełnianie zobowiązań prawnych, rozwiązywanie sporów i egzekwowanie naszych praw i umów.
Analizowanie plików cookie na naszych stronach internetowych. Robimy to, aby jak najlepiej dostosować treść naszej komunikacji do Twoich osobistych preferencji. Robimy to tylko za Twoją zgodą.

Jak długo przechowujemy dane osobowe
Camping 2000 nie przechowuje Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne do realizacji celów, dla których Twoje dane są gromadzone.
Stosujemy następujące okresy przechowywania dla następujących kategorii danych osobowych:
Formularz kontaktowy

max. 2 lata

Zapytanie przez e-mail

max. 2 lata

Inne formy

max. 2 lata

Subskrypcja newslettera

Do momentu wyrejestrowania

Dane klienta

Maksymalnie 7 lat

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim
Camping 2000 nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że jest to konieczne do wykonania umowy i wywiązania się z obowiązku prawnego.
Camping 2000 korzysta również z usług stron trzecich, które działają jako „przetwarzacze” (np. dostawcy usług hostingowych).
Usługodawcy ci będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z Camping 2000.

Polityka prywatności Inne strony internetowe.
Camping 2000 nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Twoich danych przez te organizacje.
Zaleca się zapoznanie się z polityką prywatności odpowiedniej witryny.

Pliki cookie lub podobne techniki, których używamy
Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany w przeglądarce komputera, tabletu lub smartfona podczas pierwszej wizyty na tej stronie.
Camping 2000 używa plików cookie o czysto technicznej funkcjonalności. Służą one do usprawnienia działania serwisu, ułatwienia korzystania z serwisu oraz mierzenia, czy odwiedzający mogą łatwo znaleźć pożądane informacje na naszej stronie.
Ponadto umieszczamy pliki cookie, które śledzą Twoje zachowanie podczas surfowania. Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej poinformowaliśmy Cię już o tych plikach cookie i poprosiliśmy o zgodę na ich umieszczenie. Możesz również zrezygnować z plików cookie, ustawiając przeglądarkę internetową tak, aby nie przechowywała już plików cookie.

Przeglądaj, modyfikuj lub usuwaj dane

Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia. Ponadto masz prawo do cofnięcia każdej zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Camping 2000 oraz masz prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że możesz złożyć do nas wniosek o przesłanie danych osobowych, które posiadamy o Tobie w pliku komputerowym do Ciebie lub innej wskazanej przez Ciebie organizacji. Możesz wysłać swoją prośbę do:

[email protected].
Odpowiemy na Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe, ale w ciągu czterech tygodni.

Camping 2000 pragnie również zaznaczyć, że masz możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego, holenderskiego organu ochrony danych.
Możesz to zrobić za pośrednictwem następującego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Identyfikacja

Składając wniosek, możemy poprosić Cię o kopię dowodu tożsamości, abyśmy mieli pewność, że wniosek został złożony przez Ciebie i że nie przekazujemy Twoich danych osobowych niewłaściwej stronie ani nie wprowadzamy nieodpowiednich zmian w Twoim dane.

Jak chronimy dane osobowe

Camping 2000 poważnie traktuje ochronę Twoich danych i podejmuje odpowiednie środki, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieautoryzowanym zmianom. Między innymi podjęliśmy następujące środki w celu ochrony Twoich danych:

Sprzęt jest wyposażony w aktualne oprogramowanie zabezpieczające oraz najnowsze aktualizacje.
Dostęp do danych osobowych jest szyfrowany.
Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją oznaki niewłaściwego wykorzystania, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: 0042-0485179621

Odpowiedzialność i odpowiedzialność

Camping 2000 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści uzyskane z innych stron internetowych.
Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swój wybór korzystania z tych stron internetowych.

Szczegóły kontaktu

W przypadku pytań i/lub komentarzy dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności prosimy o kontakt:

Camping 2000 Januv Dul SRO

styczeń gru 15

Januv Dul
0042-0485179621

Zmiany w polityce prywatności

Sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe oraz skład lub ilość przetwarzanych przez nas danych, może ulec zmianie. Jeśli chcesz je zobaczyć, skontaktuj się z nami. Aktualna polityka prywatności została zaktualizowana w dniu 14-05-2019.

Średnia ocena 8,2
Co mówią inni
Scroll to Top